Click pentru cautareCauta Inapoi Extinde Restrange Inainte
Referitor laDomeniuSubdomeniuArticolScurta descriere
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata' ><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]Alte materii[</bAlte materii
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata' ><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]01 Aparate de ma01 Aparate de marcat electronice fiscale (AMEF)
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata'><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]Diverse[</b></FONDiverse
Hide details for [<FONT color="#192198" face="Arial" size=2>][</b></FONT>]
Exceptii aparate de marcat electronice fiscale
Descărcarea de gestiune in cazul defectării ap.de marcat
Afişarea anunţului de atenţionare-instituţii de cult
Emitere bonuri fiscale-automate comerciale
Obligaţia de a utiliza aparate de marcat fiscale
Inlocuire AMEF a distribuitorilor autorizati / a unitatilor acreditate
Obligaţia emiterii bonurilor fiscale de către casele de pensii
Obligația emiterii bonurilor fiscale de către instituţiile de cult
Formatul anunţului de atenţionare în meniul unui restaurant
Obligaţia folosirii AMEF pt. activităţi întâmplătoare
Instrainare amef
Emiterea bonurilor fiscale cu prilejul târgurilor și festivalurilor
Utilizarea AMEF pentru activitatea de pescuit recreativ/sportiv
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata' ><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]02 Evidenta cont02 Evidenta contabila
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata'><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]Diverse[</b></FONDiverse
Hide details for [<FONT color="#192198" face="Arial" size=2>][</b></FONT>]
Numerotare chitantier
cheltuieli de explorare si evaluate a resurselor minerale
Tratam contab ct 233 Imobilizări necorporale în curs de execuţie.
documente justificative
Inregistarera in contabilitate a unor creante
Registrul-jurnal de încasări şi plăţi
cheltuieli cu sponsorizarea
Tratament contabil indemnizații șomaj tehnic suportate de AJOFM
Majorare capital social prin capitalizare imprumuturi asociati
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata' ><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]06 Cazier fiscal06 Cazier fiscal
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata'><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]01 Diverse[</b></01 Diverse
Hide details for [<FONT color="#192198" face="Arial" size=2>][</b></FONT>]
Scoaterea din evidenta Cazierului fiscal
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata' ><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]07 Alte preveder07 Alte prevederi legale
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata'><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]Diverse[</b></FONDiverse
Hide details for [<FONT color="#192198" face="Arial" size=2>][</b></FONT>]
Modalitatea de aplicare a Legii nr. 72/2013
Modalitatea de aplicare a Legii nr. 72/2013
Modalitatea de aplicare a Legii nr. 72/2013
Modalitatea de aplicare a Legii nr. 72/2013
infiint. unui alt ghiseu in acelasi spt. al unui pct. de schimb val.
semnific. term. spatiu si locatie, cf. OMFP nr. 664/2012
Operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate de persoane juridice
taxe percepute de M.A.I pentru prestaţii către pf şi pj
Operaţiuni de încasări şi plăţi în numerar
Disciplina financiara
Disciplina financiara
Disciplină financiară
Schimbare sediu social şi valabilitate registru unic de control
Plata timbrului de mediu pt auto cutie automata al pers cu handicap
Scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata' ><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]Cod de ProceduraCod de Procedura Fiscala
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata' ><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]Stabilirea creanStabilirea creantelor fiscale
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata'><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]Capitolul V DesprCapitolul V Despre evidentele fiscale si contabile
Hide details for [<FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]ART. 108 Obligatia de a conduce evidenta fiscala[</b></FONT>]ART. 108 Obligatia de a conduce evidenta fiscala
Dosarul prețurilor de trasfer
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata' ><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]Cod Fiscal[</b><Cod Fiscal
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata' ><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]Contributii sociContributii sociale obligatorii
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata'><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]Capitolul II - CoCapitolul II - Contributiile de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat
Hide details for [<FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]ART. 142 - Venituri din salarii si venituri asimilate salariilor cART. 142 - Venituri din salarii si venituri asimilate salariilor care nu se cuprind in baza lunara de calcul al contributiilor de asigurari sociale
Contribuții sociale activități desfășurate în misiuni diplomatice
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata' ><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]Impozitul pe proImpozitul pe profit
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata'><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]Capitolul II - CaCapitolul II - Calculul rezultatului fiscal
Hide details for [<FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]ART. 19 - Reguli generale[</b></FONT>]ART. 19 - Reguli generale
Facilități de la plata chiriei pe perioada stării de urgență
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata'><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]Capitolul IV - PlCapitolul IV - Plata impozitului si depunerea declaratiilor fiscale
Hide details for [<FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]ART. 41 - Declararea si plata impozitului pe profit[</b></FONT>]ART. 41 - Declararea si plata impozitului pe profit
Bonificatii OUG 33/2020 declaratii rectificative
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata' ><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]Impozitul pe venImpozitul pe veniturile microintreprinderilor
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata'><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]Impozitul pe veniImpozitul pe veniturile microintreprinderilor
Hide details for [<FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]ART. 48 - Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturilART. 48 - Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microintreprinderii
Optiunea de a aplica prevederile referitoare la impozit pe profit
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata' ><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]Impozitul pe venImpozitul pe venit
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata'><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]Capitolul I - DisCapitolul I - Dispozitii generale
Hide details for [<FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]ART. 60 - Scutiri[</b></FONT>]ART. 60 - Scutiri
Aplicare facilitati fiscale domeniul IT
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata'><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]Capitolul III - VCapitolul III - Venituri din salarii si asimilate salariilor
Hide details for [<FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]ART. 76 - Definirea veniturilor din salarii si asimilate salariiloART. 76 - Definirea veniturilor din salarii si asimilate salariilor
Venituri din subvenții
Tratament fiscal cheltuieli teste Covid
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata'><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]Capitolul II.1 - Capitolul II.1 - Venituri din drepturi de proprietate intelectuala
Hide details for [<FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]ART. 70 - Definirea veniturilor din drepturi de proprietate inteleART. 70 - Definirea veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala
Venituri obtinute de un autor din vanzarea unei carti
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata' ><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]Taxa pe valoareaTaxa pe valoarea adaugata
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata'><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]Capitolul XIII - Capitolul XIII - Obligatii
Hide details for [<FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]ART. 326 - Plata taxei la buget[</b></FONT>]ART. 326 - Plata taxei la buget
Plata TVA importuri de medicamente
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata' ><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]Codul de proceduCodul de procedura fiscala
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata' ><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]01 Dispozitii ge01 Dispozitii generale
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata'><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]02 Principii gene02 Principii generale de conduita in administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat
Hide details for [<FONT color="#192198" face="Arial" size=2>][</b></FONT>]
Dreptul de a fi ascultat
Limba oficială în administraţia fiscală
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata'><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]04 Raportul jurid04 Raportul juridic fiscal
Hide details for [<FONT color="#192198" face="Arial" size=2>][</b></FONT>]
Obligatiile reprezentantilor desemnaţi
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata' ><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]02 Dispozitii ge02 Dispozitii generale privind raportul de drept material fiscal
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata'><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]01 Dispozitii gen01 Dispozitii generale
Hide details for [<FONT color="#192198" face="Arial" size=2>][</b></FONT>]
Numirea unui curator fiscal
Preluarea obligaţiei fiscale a debitorului
Obligativitatea desemnării unui împuternicit
Cesiunea creanţelor fiscale
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata' ><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]04 Inregistrarea04 Inregistrarea fiscala si evidenta contabila si fiscala
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata'><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]01 Diverse[</b></01 Diverse
Hide details for [<FONT color="#192198" face="Arial" size=2>][</b></FONT>]
Înregistrare fiscală pentru venituri din cedarea folosinţei bunurilor
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata' ><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]06 Stabilirea im06 Stabilirea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata'><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]01 Dispozitii gen01 Dispozitii generale
Hide details for [<FONT color="#192198" face="Arial" size=2>][</b></FONT>]
Venituri neimpozabile asociatii de proprietari
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata'><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]02 Prescriptia dr02 Prescriptia dreptului de a stabili obligatii fiscale
Hide details for [<FONT color="#192198" face="Arial" size=2>][</b></FONT>]
Neemiterea titlului de creanță fiscală
Termenul de prescripţie a dreptului de stabilire a creanţelor fiscale
Suspendare termen de prescriptie
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata' ><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]08 Colectarea cr08 Colectarea creantelor fiscale
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata'><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]01 Dispozitii gen01 Dispozitii generale
Hide details for [<FONT color="#192198" face="Arial" size=2>][</b></FONT>]
Emitere certificat de atestare fiscală
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata'><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]03 Dobanzi, penal03 Dobanzi, penalitati de intarziere sau majorari de intarziere
Hide details for [<FONT color="#192198" face="Arial" size=2>][</b></FONT>]
Accesorii datorate pentru neachitarea obligaţiilor fiscale principale
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata'><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]06 Masuri asigura06 Masuri asiguratorii
Hide details for [<FONT color="#192198" face="Arial" size=2>][</b></FONT>]
Masuri asiguratorii
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata'><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]07 Prescriptia dr07 Prescriptia dreptului de a cere executarea silita si a dreptului de a cere compensarea sau restituirea
Hide details for [<FONT color="#192198" face="Arial" size=2>][</b></FONT>]
Restituirea valorii reziduale a timbrului de mediu
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata'><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]08 Stingerea crea08 Stingerea creantelor fiscale prin executare silita
Hide details for [<FONT color="#192198" face="Arial" size=2>][</b></FONT>]
scrisoare de garanţie/poliţă de asigurare de garanţie
scrisoare de garanţie/poliţă de asigurare de garanţie
Procesul-verbal de sechestru
Înlocuirea bunurilor sechestrate
Penalități de nedeclarare si sancțiune contravențională
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata' ><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]09 Solutionarea 09 Solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata'><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]01 Dreptul la con01 Dreptul la contestatie
Hide details for [<FONT color="#192198" face="Arial" size=2>][</b></FONT>]
Termenul de depunere a contestației
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata' ><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]Codul fiscal[</bCodul fiscal
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata' ><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]1 Dispozitii gen1 Dispozitii generale
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata'><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]01 Scopul si sfer01 Scopul si sfera de cuprindere a codului fiscal
Hide details for [<FONT color="#192198" face="Arial" size=2>][</b></FONT>]
Indemnizaţii acordate studenţilor
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata' ><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]2 Impozitul pe p2 Impozitul pe profit
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata'><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]02 Calculul profi02 Calculul profitului impozabil
Hide details for [<FONT color="#192198" face="Arial" size=2>][</b></FONT>]
cota impozit activitate de natura pariurilor sportive
Cheltuieli cu achizitia titlurilor de participare
Impozit pe profitul reinvestit in cazul programelor informatice
Calculul rezultatului fiscal- venituri impozabile
Bonificatie impozit profit trim I an 2020 achitat partial
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata'><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]05 Plata impozitu05 Plata impozitului si depunerea declaratiilor fiscale
Hide details for [<FONT color="#192198" face="Arial" size=2>][</b></FONT>]
Bonificație pentru plata impozitului pe profit
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata'><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]06 Impozitul pe d06 Impozitul pe dividende
Hide details for [<FONT color="#192198" face="Arial" size=2>][</b></FONT>]
Fonduri de investiții-Impozit pe dividende
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata' ><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]3 Impozitul pe v3 Impozitul pe venit
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata'><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>] 02 Venituri din 02 Venituri din activitati independente
Hide details for [<FONT color="#192198" face="Arial" size=2>][</b></FONT>]
Venituri din drepturi de proprietate intelectuală pictor
Venituri din drepturi de proprietate intelectuală
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata'><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>] 03 Venituri din 03 Venituri din salarii
Hide details for [<FONT color="#192198" face="Arial" size=2>][</b></FONT>]
Tratamentul fiscal al cadourilor în suma de 150 lei
Tratamentul fiscal al sumelor reprezentând dobânzi legale
impozit pe venit și CAS vouchere de vacanță
Tratamentul fiscal al primelor de asigurare voluntară de sănătate
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata'><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>] 04 Venituri din 04 Venituri din cedarea folosintei bunurilor
Hide details for [<FONT color="#192198" face="Arial" size=2>][</b></FONT>]
Venituri realizate din arendare bunuri agricole
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata'><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>] 05 Venituri din 05 Venituri din investitii
Hide details for [<FONT color="#192198" face="Arial" size=2>][</b></FONT>]
Tratamentul fiscal al veniturilor obținute din dobânzi
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata'><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>] 08^1 Venituri di 08^1 Venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
Hide details for [<FONT color="#192198" face="Arial" size=2>][</b></FONT>]
transfer drept de proprietate prin acte juridice între vii
Calculul impozitului pe venitul din transfer drept de proprietate
Impozit pe venit din transfer proprietăţil imob. din patrim. personal
Calcul impozit pe venit din transfer proprietăţilor imob.
Venituri din transfer proprietăţi imobiliare din patrim. personal
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata'><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>] 09 Venituri din 09 Venituri din alte surse
Hide details for [<FONT color="#192198" face="Arial" size=2>][</b></FONT>]
Venituri din alte surse
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata'><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>] 12 Aspecte fisca 12 Aspecte fiscale internationale
Hide details for [<FONT color="#192198" face="Arial" size=2>][</b></FONT>]
Venituri din activitați independente obținute din străinătate
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata'><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]01 Dispozitii gen01 Dispozitii generale
Hide details for [<FONT color="#192198" face="Arial" size=2>][</b></FONT>]
Despagubirile-venituri neimpozabile
Scutiri impozit venit persoane cu handicap grav sau accentuat
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata' ><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]4^1 Impozitul pe4^1 Impozitul pe veniturile microintreprinderilor
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata'><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]Diverse[</b></FONDiverse
Hide details for [<FONT color="#192198" face="Arial" size=2>][</b></FONT>]
Asociere jocuri de noroc
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata' ><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]5 Impozitul pe v5 Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata'><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]01 Impozitul pe v01 Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti
Hide details for [<FONT color="#192198" face="Arial" size=2>][</b></FONT>]
Venituri realizate de o persoană fizică rezidentă în Franţa
Declararea şi plata impozitului datorat de nerezidenţi
Scutiri de la impozitul pe veniturile nerezidenţilor
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata' ><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]6 Taxa pe valoar6 Taxa pe valoarea adaugata
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata'><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]02 Operatiuni imp02 Operatiuni impozabile
Hide details for [<FONT color="#192198" face="Arial" size=2>][</b></FONT>]
Achiziție portofolii de creanțe neperformante
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata'><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]04 Operatiuni cup04 Operatiuni cuprinse in sfera de aplicare a taxei
Hide details for [<FONT color="#192198" face="Arial" size=2>][</b></FONT>]
Regim TVA studii clinice
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata'><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]06 Faptul generat06 Faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata
Hide details for [<FONT color="#192198" face="Arial" size=2>][</b></FONT>]
Determinare cifră de afaceri la ieşirea din sistemul TVA la încasare.
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata'><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]07 Baza de impozi07 Baza de impozitare
Hide details for [<FONT color="#192198" face="Arial" size=2>][</b></FONT>]
Baza de impozitare onorarii avocati asistență judiciară.
Certificate verzi incluse in baza de impozitare a TVA.
Operațiunile de modificare a matrițelor
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata'><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]08 Cotele de taxa08 Cotele de taxa
Hide details for [<FONT color="#192198" face="Arial" size=2>][</b></FONT>]
Cota redusă de 5% TVA facturi de avans livrare locuinta
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata'><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]09 Operatiuni scu09 Operatiuni scutite de taxa
Hide details for [<FONT color="#192198" face="Arial" size=2>][</b></FONT>]
Închirieri locuințe sociale construite de Primărie
Regim TVA fertilizare in vitro
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata'><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]12 Regimuri speci12 Regimuri speciale
Hide details for [<FONT color="#192198" face="Arial" size=2>][</b></FONT>]
Regimul special de TVA pentru bunuri second-hand.
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata'><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]13 Obligatii[</b>13 Obligatii
Hide details for [<FONT color="#192198" face="Arial" size=2>][</b></FONT>]
Evidentiere reduceri de pret in facturi
Înregistrarea in scopuri de TVA asociație în participațiune.
Stocare facturi electronice
Procedura de emitere facturi in numele furnizorului dintr-o tara terță
Corectare facturi furnizor înregistrat în scopuri de TVA cu întârziere
Obligatii plata TVA în vamă
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata' ><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]7 Accize si alte7 Accize si alte taxe speciale
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata'><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]01 Accize armoniz01 Accize armonizate
Hide details for [<FONT color="#192198" face="Arial" size=2>][</b></FONT>]
Constituirea de garanţii care să asigure plata accizelor
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata'><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]01^1 Regimul acci01^1 Regimul accizelor armonizate
Hide details for [<FONT color="#192198" face="Arial" size=2>][</b></FONT>]
Restituirea accizelor
Reintroducerea în antrepozitul fiscal de producţie
Deplasarea uleiurilor uzate
Scutiri pentru combustibilii pentru motor
Gazul natural
Amestec de fructe pentru pipa
Atestat de inregistrare
Regimul de antrepozitare
Scutirea de la plata accizelor a motorinei
Calculul accizelor
Garantii - polita de asigurare
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata'><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]02 Alte produse a02 Alte produse accizabile
Hide details for [<FONT color="#192198" face="Arial" size=2>][</b></FONT>]
Returnarea produselor energetice pentru reciclare
Deţinerea de rezervoare fixe, standardizate
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata' ><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]9^2 Contributii 9^2 Contributii sociale obligatorii
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata'><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]01 Contributii so01 Contributii sociale obligatorii privind persoanele care realizeaza venituri din salarii, venituri asimilate salariilor si venituri din pensii, precum si persoanele aflate sub protectia sau in custodia statului
Hide details for [<FONT color="#192198" face="Arial" size=2>][</b></FONT>]
CAS cadouri în suma de 150 lei pentru copii salariatilor
Contributii sociale obligatorii pentru zilieri
CAS pentru tichete de masă acordate potrivit legii
CAS pentru voucherele de vacanţă,
Sume acordate salariaților pentru achiziția de materiale de protecție
Hide details for [<span title='Se extinde/restrange de la sageata'><FONT color="#192198" face="Arial" size=2>]02. Contributii s02. Contributii sociale obligatorii privind persoanele care realizeaza venituri din activitati independente, activitati agricole si asocieri fara personalitate juridica
Hide details for [<FONT color="#192198" face="Arial" size=2>][</b></FONT>]
Obligaţia plăţii CASS pentru venituri din dividende în anul 2016