Speta publicata la data 17.11.2008

Referitor la: Codul fiscal

Domeniu:

3 Impozitul pe venit

Subdomeniu:

02 Venituri din activitati independente

Scurta descriere:

Stabilire imp. activ. indep - agent, comision, mandat

Intrebare

Cum se stabileste impozitul pe veniturile din activitati independente, desfasurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial?


Raspuns

         Potrivit art.81 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente pentru care impozitul se percepe prin retinere la sursa nu au obligatia depunerii la organul fiscal competent a declaratiei privind veniturile estimate.    
         Totodata, potrivit art.82 alin.(1) din Codul fiscal contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arendare, precum si venituri din activitati agricole sunt obligati sa efectueze în cursul anului plati anticipate cu titlu de impozit, exceptându-se cazul veniturilor pentru care platile anticipate se stabilesc prin retinere la sursa.
Conform art.52 din Codul fiscal, platitorii de venituri din activitati desfasurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial au obligatia de a calcula si de a retine în cursul anului fiscal o suma reprezentând 10% din venitul brut realizat reprezentand plata anticipat în contul impozitului anual datorat de persoana fizica contribuabil. Impozitul anticipat se calculeaza si se retine în momentul efecturii platii sumelor catre beneficiarul venitului. Impozitul retinut se vireaza la bugetul de stat pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care a fost platit venitul.
Potrivit art.83 alin.(1) din Codul fiscal, contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente au obligatia de a depune o declaratie privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pâna la data de 15 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului. Pe baza datelor cuprinse in declaratiile privind venitul realizat, organul fiscal stabileste impozitul pe venitul anual impozabil datorat, efectueaza regularizarea acestuia cu platile anticipate efectuate in cursul anului si stabileste diferentele de impozit de plata sau de restituit, prin emiterea deciziei de impunere anuala.
         Precizam ca potrivit alin. (5) al art. 72 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, contribuabilii care obtin venituri din activitati independente, pentru care platile anticipate se fac prin retinere la sursa de catre platitorii de venituri, au obligatia, în vederea înregistrarii, sa depuna la organul fiscal competent declaratia de înregistrare fiscala.


Baza legala


Legea nr 571 / 2003 articolul 81 alin.(1), art. 82, 83
Ordonanta guvernului nr 92 / 2003 articolul 72 alin. (5)