Speta publicata la data 27.07.2011

Referitor la: Contributii sociale

Domeniu:

2 Contributia de asigurari sociale

Subdomeniu:

01 Diverse

Articol:


Scurta descriere:

Contribuţii aferente drepturilor obţinute prin hotărâri judecătoreşti

Intrebare

Cum se calculează şi se declară contribuţiile aferente drepturilor salariale acordate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, acordate în anul 2011 pentru perioade anterioare?


Raspuns

Contribuţiile sociale datorate potrivit legii de către angajator şi reţinute de la angajaţi, potrivit prevederilor secţiunii II “Completarea declaraţiei” lit.A, pct 2.6 din Anexa nr.7 la Hotărârea de Guvern nr.1397/2010, în situaţiile în care au fost acordate drepturi băneşti în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, precum şi situaţiile în care prin astfel de hotărâri se dispune reîncadrarea în muncă a unor persoane, se întocmesc declaraţii rectificative corespunzătoare fiecărei luni.
Declaraţia rectificativă întocmită,, se depune numai pentru rectificările care vizează perioadele de raportare ulterioare datei de 1 ianuarie 2011.
Pentru perioadele de raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011, se vor depune declaraţii rectificative potrivit legislaţiei în vigoare în perioada la care se referă.
În vederea rectificării contribuţiilor sociale pentru perioadele de raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011, se vor depune, corespunzător fiecărei luni, declaraţii nominale rectificative potrivit legislaţiei specifice în vigoare în perioada la care se referă, iar pentru corectarea contribuţiilor de asigurări sociale declarate în formularul 102 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale” se va completa formularul 710 “Declaraţie rectificativă”, conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr.2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1340/2009 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului 710 “Declaraţie rectificativă, cod 14.13.01.00./r.
Potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală, pentru diferenţele suplimentare de creanţe fiscale rezultate din corectarea declaraţiilor sau modificarea unei decizii de impunere, dobânzile se datorează începând cu ziua imediat următoare scadenţei creanţei fiscale pentru care s-a stabilit diferenţa şi până la data stingerii acesteia inclusiv”.


Baza legala


Hotararea guvernului nr 1397 / 2010 articolul Anexa 7
Ordonanta guvernului nr 92 / 2003 articolul art.120 alin.2
Ordinul preşedintelui ANAF nr 1340 / 2009 articolul Anexa 2