Speta publicata la data 24.07.2008

Referitor la: Codul fiscal

Domeniu:

3 Impozitul pe venit

Subdomeniu:

03 Venituri din salarii

Articol:


Scurta descriere:

Cota de 2% din impozitul pe venit

Intrebare

Cine poate beneficia de cota de 2% din impozitul pe venit?


Raspuns

Potrivit prevederilor art.57 alin.4 din legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pot beneficia de sumele reprezentand 2% din impozitul pe venit entitatile nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii cât şi unitatile de cult. De asemenea, sumele pot fi folosite si pentru acordarea de burse private, conform legii.
Codul fiscal defineşte la art.7 pct.18 organizaţia nonprofit ca fiind "orice asociaţie, fundaţie sau federaţie înfiinţată în România, în conformitate cu legislaţia în vigoare, dar numai dacă veniturile şi activele asociaţiei, fundaţiei sau federaţiei sunt utilizate pentru o activitate de interes general, comunitar sau nonpatrimonial"
În conformitate cu prevederile art.57 pct.1171 din HG nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal “In categoria entitatilor nonprofit se cuprind, de exemplu: asociatiile, fundatiile, organizatiile sindicale, patronatele, partidele politice, asociatiile de proprietari, casele de ajutor reciproc ale salariatilor, in masura in care, potrivit legilor proprii de organizare si functionare desfasoara activitati nonprofit iar sumele primite din impozit sa fie folosite in acest scop.”
Institutiile publice nu pot beneficia de aceste sponsorizari


Baza legala


Legea nr 571 / 2003 cu modificarile si completarile ulterioare articolul 7 pct.18, art.57 al.4
Hotararea guvernului nr 44 / 2004 cu modificarile si completarile ulterioare, anexa 1 articolul 57 pct.117^1