Speta publicata la data 27.07.2011

Referitor la: Codul fiscal

Domeniu:

3 Impozitul pe venit

Subdomeniu:

08 Venituri din premii si din jocuri de noroc

Articol:


Scurta descriere:

Cum se impozitează produsele oferite gratuit tip "2+1 gratis"

Intrebare

Care este tratamentul fiscal al produselor oferite gratuit clienţilor - persoane fizice ca urmare a practicilor comerciale privind promovarea produselor/serviciilor?


Raspuns

Veniturile impozabile cuprind veniturile în numerar şi/sau în natură. În cazul venitului în natură, valoarea acestuia se stabileşte pe baza cantităţii şi a preţului de piaţă pentru bunurile sau serviciile respective.
Veniturile din premii cuprind veniturile din concursuri, altele decât cele prevăzute la art. 42 (premiile obţinute de sportivii medaliaţi la campionatele internaţionale, premiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor şi altor specialişti, în vederea realizării obiectivelor de înaltă performanţă, şi altele asemenea), precum şi cele din promovarea produselor/serviciilor ca urmare a practicilor comerciale, potrivit legii."
Prin urmare, veniturile primite sub forma unor produse oferite gratuit clienţilor - persoane fizice ca urmare a practicilor comerciale privind promovarea produselor/serviciilor, potrivit legii sunt din punct de vedere fiscal venituri din premii.
Tratamentul fiscal aplicabil veniturilor respective este reglementat de Cap.VIII - "Venituri din premii şi din jocuri de noroc" din Codul fiscal.respectiv acestea se impun, prin reţinerea la sursă de către plătitor, cu o cotă de 16% aplicată asupra venitului net realizat din fiecare premiu. Venitul net este diferenţa dintre venitul din premii şi suma reprezentând venit neimpozabilNu sunt impozabile veniturile obţinute din premii, în bani şi/sau în natură, sub valoarea sumei neimpozabile stabilită în sumă de 600 lei, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu.


Baza legala


Legea nr 571 / 2003 articolul 10, art 75-77 (cap. VIII al titlului III)