Speta publicata la data 24.09.2012

Referitor la: Codul fiscal

Domeniu:

6 Taxa pe valoarea adaugata

Subdomeniu:

03 Persoane impozabile

Articol:


Scurta descriere:

Persoana fizica care vinde mai multe case noi

Intrebare

In situatia in care o persoana fizica vinde mai multe case noi, aceasta reprezinta activitate economica si se percepe TVA?


Raspuns

Potrivit art. 141 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, scutirea de taxă pe valoarea adăugată nu se aplică pentru livrarea de construcţii noi, de părţi de construcţii noi sau de terenuri construibile.
In intelesul art. 127 alin. (1) din Codul fiscal “este considerată persoană impozabilă orice persoană care desfăşoară, de o manieră independentă şi indiferent de loc, activităţi economice.”
Potrivit alin. (2) al art. 127 sus mentionat, este considerata activitate economica si exploatarea bunurilor corporale sau necorporale în scopul obţinerii de venituri cu caracter de continuitate.
La alin. 2^1 al art. 127 se menţionează că, “situaţiile în care persoanele fizice care efectuează livrări de bunuri imobile devin persoane impozabile sunt explicitate prin norme”.
Conform alin. 3 al pct. 3 din Normele metodologice de aplicare a art. 127 din Codul fiscal, “Persoana fizică, care nu a devenit deja persoană impozabilă pentru alte activităţi, se consideră că realizează o activitate economică din exploatarea bunurilor corporale sau necorporale, dacă acţionează ca atare, de o manieră independentă, şi activitatea respectivă este desfăşurată în scopul obţinerii de venituri cu caracter de continuitate, în sensul art. 127 alin. (2) din Codul fiscal”.
Pe de alta parte, in baza prevederilor art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, persoana impozabilă stabilită în România, a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 35.000 euro, al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderării, poate solicita scutirea de taxă pentru operaţiunile prevăzute la art. 126 alin. (1), cu excepţiile prevăzute de lege.
De asemenea precizam ca, o livrare de bunuri are caracter continuu daca aceasta nu este o livrare de bunuri considerata ocazionala, respectiv realizata o singură dată în cursul unui an, asa cum rezulta si din prevederile pct. 68 alin. (2) din Normele metodologice.
Prin urmare, persoana fizica, care acţioneaza de o manieră independentă, înstrăinează construcţii noi, în scopul obţinerii de venituri cu caracter de continuitate ce depăşesc plafonul anual de 35.000 euro, al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderări, este obligata să solicite înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal competent şi să achite taxa pe valoarea adăugată pentru aceste înstrăinări.


Baza legala

Valabil pana la: 3.7.2012

Legea nr 571 / 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, articolul 127 al. (1), (2) si al. 2^1 , art. 141 al. 2 lit. f), art. 152 al. (1)
Hotararea guvernului nr 44 / 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, articolul pct. 3 al. (3) si pct. 68 al. (2).